Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Du lịch Đại Nam

[ad_1]

Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Du lịch Đại Nam

Cong ty TNHH Thuong mai – Dich vu – Du lich Dai Nam
Mã Số Thuế: 4200988401
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 01 Phạm Văn Đồng – Nha Trang – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 11-05-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tuyên Nguyễn Ngọc Tuyên
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Du lịch Đại Nam

Mã số thuế của Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Du lịch Đại Nam?

✓ Trả lời: 4200988401

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Du lịch Đại Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Du lịch Đại Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Du lịch Đại Nam?

✓ Trả lời: 01 Phạm Văn Đồng – Nha Trang – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Du lịch Đại Nam là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Ngọc Tuyên Nguyễn Ngọc Tuyên

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Du lịch Đại Nam?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]