Công ty TNHH Thương mại Anh Việt Mỹ

[ad_1]

Công ty TNHH Thương mại Anh Việt Mỹ

Cong ty TNHH Thuong mai Anh Viet My
Mã Số Thuế: 4200858473
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 135 Thống Nhất – Vạn Thắng – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 04-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-03-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Lê Thị Bích Thoa
Ngành nghề chính: Giáo dục khác

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Thương mại Anh Việt Mỹ

Mã số thuế của Công ty TNHH Thương mại Anh Việt Mỹ?

✓ Trả lời: 4200858473

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Thương mại Anh Việt Mỹ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Thương mại Anh Việt Mỹ chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại Anh Việt Mỹ?

✓ Trả lời: 135 Thống Nhất – Vạn Thắng – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Thương mại Anh Việt Mỹ là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Bích Thoa

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Thương mại Anh Việt Mỹ?

✓ Trả lời: Giáo dục khác

[ad_2]