Công Ty TNHH Thời Gian Mùa Hè

[ad_1]

Công Ty TNHH Thời Gian Mùa Hè

Tiếng Anh:

SUMMERTIME CO.,LTD

Cong Ty TNHH Thoi Gian Mua He
Mã Số Thuế: 4201444820
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô 290, ô 10 KDC Hòn Rớ – Xã Phước Đồng – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 14-03-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-03-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Tố Anh Huỳnh Thị Tố Anh
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thời Gian Mùa Hè

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thời Gian Mùa Hè?

✓ Trả lời: 4201444820

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thời Gian Mùa Hè?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thời Gian Mùa Hè chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thời Gian Mùa Hè?

✓ Trả lời: Lô 290, ô 10 KDC Hòn Rớ – Xã Phước Đồng – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Thời Gian Mùa Hè là ai?

✓ Trả lời: Huỳnh Thị Tố Anh Huỳnh Thị Tố Anh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thời Gian Mùa Hè?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]