Công Ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Hg

[ad_1]

Công Ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Hg

Cong Ty TNHH Thiet Bi Xay Dung Hg
Mã Số Thuế: 4201918076
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 72 Xuân Lạc 2, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 28-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp luật: Lê Văn Hoàn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Hg

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Hg?

✓ Trả lời: 4201918076

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Hg?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Hg chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Hg?

✓ Trả lời: 72 Xuân Lạc 2, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Hg là ai?

✓ Trả lời: Lê Văn Hoàn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thiết Bị Xây Dựng Hg?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]