Công Ty TNHH Thiên Mân

[ad_1]

Công Ty TNHH Thiên Mân

Cong Ty TNHH Thien Man
Mã Số Thuế: 4201400703
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 63A Đồng Nai – Phường Phước Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 15-12-2011
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-12-2011
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Nga Lê Thị Thanh Nga
Ngành nghề chính: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thiên Mân

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thiên Mân?

✓ Trả lời: 4201400703

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thiên Mân?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thiên Mân chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thiên Mân?

✓ Trả lời: 63A Đồng Nai – Phường Phước Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Thiên Mân là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Thanh Nga Lê Thị Thanh Nga

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thiên Mân?

✓ Trả lời: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]