Công ty TNHH Tây Kiến

[ad_1]

Công ty TNHH Tây Kiến

Cong ty TNHH Tay Kien
Mã Số Thuế: 4201121322
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 18C Hương Sơn – Phường Phước Hòa – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 13-10-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-10-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 50
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Quốc Nguyễn Tấn Quốc
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Tây Kiến

Mã số thuế của Công ty TNHH Tây Kiến?

✓ Trả lời: 4201121322

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Tây Kiến?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Tây Kiến chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Tây Kiến?

✓ Trả lời: 18C Hương Sơn – Phường Phước Hòa – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Tây Kiến là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Tấn Quốc Nguyễn Tấn Quốc

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Tây Kiến?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]