Công ty TNHH Tân Phát

[ad_1]

Công ty TNHH Tân Phát

Cong ty TNHH Tan Phat
Mã Số Thuế: 4200856003
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 01 Phước Long, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 02-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-03-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 25
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Bút Ngô Văn Bút
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Tân Phát

Mã số thuế của Công ty TNHH Tân Phát?

✓ Trả lời: 4200856003

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Tân Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Tân Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Tân Phát?

✓ Trả lời: 01 Phước Long, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Tân Phát là ai?

✓ Trả lời: Ngô Văn Bút Ngô Văn Bút

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Tân Phát?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]