Công Ty TNHH Tân Đức Hải Kh

[ad_1]

Công Ty TNHH Tân Đức Hải Kh

Tiếng Anh:

NEDUHACOKH LTD

Cong Ty TNHH Tan Duc Hai Kh
Mã Số Thuế: 4201521465
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 50 Hồ Xuân Hương, Tổ dân phố Nghĩa Bắc – Thị trấn Cam Đức – Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 02-08-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Cam Lâm
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-08-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 100
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Hường Phạm Thị Hường
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tân Đức Hải Kh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tân Đức Hải Kh?

✓ Trả lời: 4201521465

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tân Đức Hải Kh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tân Đức Hải Kh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tân Đức Hải Kh?

✓ Trả lời: 50 Hồ Xuân Hương, Tổ dân phố Nghĩa Bắc – Thị trấn Cam Đức – Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Tân Đức Hải Kh là ai?

✓ Trả lời: Phạm Thị Hường Phạm Thị Hường

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tân Đức Hải Kh?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

[ad_2]