Công Ty TNHH Sx – Tm – Xnk Hama U&n

[ad_1]

Công Ty TNHH Sx – Tm – Xnk Hama U&n

Cong Ty TNHH Sx – Tm – Xnk Hama U&n
Mã Số Thuế: 4201924048
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phú Ân Nam 3, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 15-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Lê Trần Diễm Uyên
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Sx – Tm – Xnk Hama U&n

Mã số thuế của Công Ty TNHH Sx – Tm – Xnk Hama U&n?

✓ Trả lời: 4201924048

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Sx – Tm – Xnk Hama U&n?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Sx – Tm – Xnk Hama U&n chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Sx – Tm – Xnk Hama U&n?

✓ Trả lời: Phú Ân Nam 3, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Sx – Tm – Xnk Hama U&n là ai?

✓ Trả lời: Lê Trần Diễm Uyên

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Sx – Tm – Xnk Hama U&n?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]