Công ty TNHH STC

[ad_1]

Công ty TNHH STC

Cong ty TNHH STC
Mã Số Thuế: 4200682124
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 52B Thái Nguyên, Phương Sài – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 29-03-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-04-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Vũ Sâm Vũ Sâm
Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH STC

Mã số thuế của Công ty TNHH STC?

✓ Trả lời: 4200682124

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH STC?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH STC chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH STC?

✓ Trả lời: 52B Thái Nguyên, Phương Sài – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH STC là ai?

✓ Trả lời: Vũ Sâm Vũ Sâm

Ngành nghề chính của Công ty TNHH STC?

✓ Trả lời: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy

[ad_2]