Công Ty TNHH Sinh Phẩm Số 1 Khánh Hòa

[ad_1]

Công Ty TNHH Sinh Phẩm Số 1 Khánh Hòa

Tiếng Anh:

KHANH HOA BIOLOGICALS NUMBER ONE COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Sinh Pham So 1 Khanh Hoa
Mã Số Thuế: 4201530205
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 01A Phùng Khắc Khoan – Phường Phước Hòa – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 27-09-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-09-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Hồng Nhật Tiến Hồng Nhật Tiến
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Sinh Phẩm Số 1 Khánh Hòa

Mã số thuế của Công Ty TNHH Sinh Phẩm Số 1 Khánh Hòa?

✓ Trả lời: 4201530205

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Sinh Phẩm Số 1 Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Sinh Phẩm Số 1 Khánh Hòa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Sinh Phẩm Số 1 Khánh Hòa?

✓ Trả lời: 01A Phùng Khắc Khoan – Phường Phước Hòa – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Sinh Phẩm Số 1 Khánh Hòa là ai?

✓ Trả lời: Hồng Nhật Tiến Hồng Nhật Tiến

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Sinh Phẩm Số 1 Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]