Công Ty TNHH Sĩ Miên

[ad_1]

Công Ty TNHH Sĩ Miên

Tiếng Anh:

SI MIEN COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Si Mien
Mã Số Thuế: 4201527361
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 27B đường 2/4 – Phường Vĩnh Phước – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 13-09-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-09-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 12
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Sĩ Nguyễn Xuân Sĩ
Ngành nghề chính: Quảng cáo

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Sĩ Miên

Mã số thuế của Công Ty TNHH Sĩ Miên?

✓ Trả lời: 4201527361

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Sĩ Miên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Sĩ Miên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Sĩ Miên?

✓ Trả lời: 27B đường 2/4 – Phường Vĩnh Phước – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Sĩ Miên là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Xuân Sĩ Nguyễn Xuân Sĩ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Sĩ Miên?

✓ Trả lời: Quảng cáo

[ad_2]