Công ty TNHH Sao Đại Hùng (Nộp thuế Nhà thầu nước ngoài)

[ad_1]

Công ty TNHH Sao Đại Hùng (Nộp thuế Nhà thầu nước ngoài)

Cong ty TNHH Sao Dai Hung (Nop thue Nha thau nuoc ngoai)
Mã Số Thuế: 4200742221
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô A4-A8 KCN Suối Dầu – Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Alexander Kryuger
Ngành nghề chính: Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Sao Đại Hùng (Nộp thuế Nhà thầu nước ngoài)

Mã số thuế của Công ty TNHH Sao Đại Hùng (Nộp thuế Nhà thầu nước ngoài)?

✓ Trả lời: 4200742221

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Sao Đại Hùng (Nộp thuế Nhà thầu nước ngoài)?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Sao Đại Hùng (Nộp thuế Nhà thầu nước ngoài) chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Sao Đại Hùng (Nộp thuế Nhà thầu nước ngoài)?

✓ Trả lời: Lô A4-A8 KCN Suối Dầu – Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Sao Đại Hùng (Nộp thuế Nhà thầu nước ngoài) là ai?

✓ Trả lời: Alexander Kryuger

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Sao Đại Hùng (Nộp thuế Nhà thầu nước ngoài)?

✓ Trả lời: Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính

[ad_2]