Công ty TNHH sản xuất trang trí nội thất Công Thành

[ad_1]

Công ty TNHH sản xuất trang trí nội thất Công Thành

Cong ty TNHH san xuat trang tri noi that Cong Thanh
Mã Số Thuế: 4200681498
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 123A Hà Thanh, Vạn Thắng – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 22-03-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-03-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nghiêm Nguyễn Văn Nghiêm
Ngành nghề chính: Sản xuất các cấu kiện kim loại

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH sản xuất trang trí nội thất Công Thành

Mã số thuế của Công ty TNHH sản xuất trang trí nội thất Công Thành?

✓ Trả lời: 4200681498

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH sản xuất trang trí nội thất Công Thành?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH sản xuất trang trí nội thất Công Thành chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH sản xuất trang trí nội thất Công Thành?

✓ Trả lời: 123A Hà Thanh, Vạn Thắng – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH sản xuất trang trí nội thất Công Thành là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Nghiêm Nguyễn Văn Nghiêm

Ngành nghề chính của Công ty TNHH sản xuất trang trí nội thất Công Thành?

✓ Trả lời: Sản xuất các cấu kiện kim loại

[ad_2]