Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Huy Minh

[ad_1]

Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Huy Minh

Tiếng Anh:

CôNG TY TNHH SX – TM HUY MINH

Cong Ty TNHH San Xuat – Thuong Mai Huy Minh
Mã Số Thuế: 0308926379
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 3/3 Nguyễn Cảnh Chân – Phường Phước Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 28-12-2011
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-06-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Trương Quốc Thuần Trương Quốc Thuần
Ngành nghề chính: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Huy Minh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Huy Minh?

✓ Trả lời: 0308926379

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Huy Minh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Huy Minh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Huy Minh?

✓ Trả lời: 3/3 Nguyễn Cảnh Chân – Phường Phước Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Huy Minh là ai?

✓ Trả lời: Trương Quốc Thuần Trương Quốc Thuần

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Huy Minh?

✓ Trả lời: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

[ad_2]