Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đại Nguyên

[ad_1]

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đại Nguyên

Cong ty TNHH San xuat Thuong mai Dai Nguyen
Mã Số Thuế: 4200743930
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 85A đường 23/10 – Phường Phương Sơn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 08-03-2010
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-04-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2010
Người đại diện pháp luật: Phan Văn Li Song Nguyễn Thái Phong
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đại Nguyên

Mã số thuế của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đại Nguyên?

✓ Trả lời: 4200743930

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đại Nguyên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đại Nguyên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đại Nguyên?

✓ Trả lời: 85A đường 23/10 – Phường Phương Sơn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đại Nguyên là ai?

✓ Trả lời: Phan Văn Li Song Nguyễn Thái Phong

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đại Nguyên?

✓ Trả lời: Bán buôn chuyên doanh khác

[ad_2]