Công Ty TNHH Sala Thu

[ad_1]

Công Ty TNHH Sala Thu

Cong Ty TNHH Sala Thu
Mã Số Thuế: 4201959509
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 91/40 Phú Nông, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 06-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Đinh Thành Nam
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Sala Thu

Mã số thuế của Công Ty TNHH Sala Thu?

✓ Trả lời: 4201959509

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Sala Thu?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Sala Thu chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Sala Thu?

✓ Trả lời: 91/40 Phú Nông, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Sala Thu là ai?

✓ Trả lời: Đinh Thành Nam

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Sala Thu?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]