Công Ty TNHH Roly Happy

[ad_1]

Công Ty TNHH Roly Happy

Cong Ty TNHH Roly Happy
Mã Số Thuế: 4201922386
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Villa 15-16, Hẻm 86B Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 26-02-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-02-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Thanh
Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Roly Happy

Mã số thuế của Công Ty TNHH Roly Happy?

✓ Trả lời: 4201922386

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Roly Happy?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Roly Happy chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Roly Happy?

✓ Trả lời: Villa 15-16, Hẻm 86B Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Roly Happy là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Minh Thanh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Roly Happy?

✓ Trả lời: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

[ad_2]