Công Ty TNHH Relax Gành Đỏ

[ad_1]

Công Ty TNHH Relax Gành Đỏ

Tiếng Anh:

RELAX GANH DO CO.,LTD

Cong Ty TNHH Relax Ganh Do
Mã Số Thuế: 4201530156
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 01 Nguyễn Khuyến – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 27-09-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-09-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Thả Bùi Thị Thả
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Relax Gành Đỏ

Mã số thuế của Công Ty TNHH Relax Gành Đỏ?

✓ Trả lời: 4201530156

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Relax Gành Đỏ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Relax Gành Đỏ chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Relax Gành Đỏ?

✓ Trả lời: 01 Nguyễn Khuyến – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Relax Gành Đỏ là ai?

✓ Trả lời: Bùi Thị Thả Bùi Thị Thả

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Relax Gành Đỏ?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]