Công ty TNHH Quang Hùng

[ad_1]

Công ty TNHH Quang Hùng

Cong ty TNHH Quang Hung
Mã Số Thuế: 4200750127
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 15A Cao Bá Quát, Phước Hòa – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 14-05-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-05-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Bùi Thị An Bùi Thị An
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Quang Hùng

Mã số thuế của Công ty TNHH Quang Hùng?

✓ Trả lời: 4200750127

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Quang Hùng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Quang Hùng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Quang Hùng?

✓ Trả lời: 15A Cao Bá Quát, Phước Hòa – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Quang Hùng là ai?

✓ Trả lời: Bùi Thị An Bùi Thị An

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Quang Hùng?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

[ad_2]