Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Gia Công Duy Thức

[ad_1]

Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Gia Công Duy Thức

Cong Ty TNHH Quang Cao Va Gia Cong Duy Thuc
Mã Số Thuế: 4200752822
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 09 Phong Châu – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 27-05-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-06-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 15
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Đào Quế Lâm Đào Quế Lâm
Ngành nghề chính: Quảng cáo

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Gia Công Duy Thức

Mã số thuế của Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Gia Công Duy Thức?

✓ Trả lời: 4200752822

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Gia Công Duy Thức?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Gia Công Duy Thức chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Gia Công Duy Thức?

✓ Trả lời: 09 Phong Châu – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Gia Công Duy Thức là ai?

✓ Trả lời: Đào Quế Lâm Đào Quế Lâm

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Gia Công Duy Thức?

✓ Trả lời: Quảng cáo

[ad_2]