Công ty TNHH Quảng cáo Mỹ thuật H & T

[ad_1]

Công ty TNHH Quảng cáo Mỹ thuật H & T

Cong ty TNHH Quang cao My thuat H & T
Mã Số Thuế: 4200724896
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 23/10 Tổ 2 Phú An Nam 2, Diên An – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 24-12-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Diên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Nguyễn ánh Nguyễn ánh
Ngành nghề chính: Quảng cáo

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Quảng cáo Mỹ thuật H & T

Mã số thuế của Công ty TNHH Quảng cáo Mỹ thuật H & T?

✓ Trả lời: 4200724896

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Quảng cáo Mỹ thuật H & T?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Quảng cáo Mỹ thuật H & T chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Quảng cáo Mỹ thuật H & T?

✓ Trả lời: 23/10 Tổ 2 Phú An Nam 2, Diên An – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Quảng cáo Mỹ thuật H & T là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn ánh Nguyễn ánh

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Quảng cáo Mỹ thuật H & T?

✓ Trả lời: Quảng cáo

[ad_2]