Công Ty TNHH Plt Tadaco

[ad_1]

Công Ty TNHH Plt Tadaco

Cong Ty TNHH Plt Tadaco
Mã Số Thuế: 4201959957
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 328 đường 3/4, TDP Thuận Phát, Phường Cam Thuận, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 13-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Châu Ngọc Chương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Plt Tadaco

Mã số thuế của Công Ty TNHH Plt Tadaco?

✓ Trả lời: 4201959957

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Plt Tadaco?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Plt Tadaco chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Plt Tadaco?

✓ Trả lời: 328 đường 3/4, TDP Thuận Phát, Phường Cam Thuận, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Plt Tadaco là ai?

✓ Trả lời: Châu Ngọc Chương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Plt Tadaco?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]