Công Ty TNHH Phước Tiến

[ad_1]

Công Ty TNHH Phước Tiến

Tiếng Anh:

PHUOC TIEN CO.,LTD

Cong Ty TNHH Phuoc Tien
Mã Số Thuế: 4200858730
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 83 Yersin – Phường Phương Sài – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 07-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-03-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 50
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Hà Văn Sinh Hà Văn Sinh
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Phước Tiến

Mã số thuế của Công Ty TNHH Phước Tiến?

✓ Trả lời: 4200858730

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Phước Tiến?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Phước Tiến chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Phước Tiến?

✓ Trả lời: 83 Yersin – Phường Phương Sài – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Phước Tiến là ai?

✓ Trả lời: Hà Văn Sinh Hà Văn Sinh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Phước Tiến?

✓ Trả lời: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]