Công ty TNHH Phong Phú

[ad_1]

Công ty TNHH Phong Phú

Cong ty TNHH Phong Phu
Mã Số Thuế: 4200977103
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 02 Quang Trung, thị trấn Khánh Vĩnh – Huyện Khánh Vĩnh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 06-05-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Khánh Vĩnh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-07-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 8
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh Nguyễn Văn Thanh
Ngành nghề chính: Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Phong Phú

Mã số thuế của Công ty TNHH Phong Phú?

✓ Trả lời: 4200977103

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Phong Phú?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Phong Phú chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Phong Phú?

✓ Trả lời: 02 Quang Trung, thị trấn Khánh Vĩnh – Huyện Khánh Vĩnh – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Phong Phú là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Thanh Nguyễn Văn Thanh

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Phong Phú?

✓ Trả lời: Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác

[ad_2]