Công Ty TNHH Parley De Villa Nha Trang

[ad_1]

Công Ty TNHH Parley De Villa Nha Trang

Tiếng Anh:

PARLEY DE VILLA NHA TRANG COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Parley De Villa Nha Trang
Mã Số Thuế: 4201960335
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 439/19 đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 20-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Ngô Ngọc Minh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Parley De Villa Nha Trang

Mã số thuế của Công Ty TNHH Parley De Villa Nha Trang?

✓ Trả lời: 4201960335

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Parley De Villa Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Parley De Villa Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Parley De Villa Nha Trang?

✓ Trả lời: 439/19 đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Parley De Villa Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Ngô Ngọc Minh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Parley De Villa Nha Trang?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]