Công Ty TNHH Nội Thất Nhất Nam

[ad_1]

Công Ty TNHH Nội Thất Nhất Nam

Cong Ty TNHH Noi That Nhat Nam
Mã Số Thuế: 4201924376
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 79 Đào Duy Anh, Thị Trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 18-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lượng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Nội Thất Nhất Nam

Mã số thuế của Công Ty TNHH Nội Thất Nhất Nam?

✓ Trả lời: 4201924376

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Nội Thất Nhất Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Nội Thất Nhất Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Nội Thất Nhất Nam?

✓ Trả lời: 79 Đào Duy Anh, Thị Trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Nội Thất Nhất Nam là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Lượng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Nội Thất Nhất Nam?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]