Công Ty TNHH Nội Thất Hữu Thanh

[ad_1]

Công Ty TNHH Nội Thất Hữu Thanh

Cong Ty TNHH Noi That Huu Thanh
Mã Số Thuế: 4201922467
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: TDP Phú Thạnh, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 26-02-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-02-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Phương
Ngành nghề chính: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Nội Thất Hữu Thanh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Nội Thất Hữu Thanh?

✓ Trả lời: 4201922467

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Nội Thất Hữu Thanh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Nội Thất Hữu Thanh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Nội Thất Hữu Thanh?

✓ Trả lời: TDP Phú Thạnh, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Nội Thất Hữu Thanh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Minh Phương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Nội Thất Hữu Thanh?

✓ Trả lời: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

[ad_2]