Công ty TNHH Nhật Nam

[ad_1]

Công ty TNHH Nhật Nam

Tiếng Anh:

Nhật Nam Co.,LTD

Cong ty TNHH Nhat Nam
Mã Số Thuế: 4201098955
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 80B/4 Đồng Nai, phường Phước Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 17-08-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-08-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Đặng Nhất Long Đặng Nhất Long
Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Nhật Nam

Mã số thuế của Công ty TNHH Nhật Nam?

✓ Trả lời: 4201098955

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Nhật Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Nhật Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Nhật Nam?

✓ Trả lời: 80B/4 Đồng Nai, phường Phước Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Nhật Nam là ai?

✓ Trả lời: Đặng Nhất Long Đặng Nhất Long

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Nhật Nam?

✓ Trả lời: Vận tải đường bộ khác

[ad_2]