Công ty TNHH Nhân ánh Cương

[ad_1]

Công ty TNHH Nhân ánh Cương

Cong ty TNHH Nhan anh Cuong
Mã Số Thuế: 4200750896
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 965 Thanh Minh 1, Diên Lạc – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 05-05-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Diên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 05-05-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Lương Biện Văn Nhân Lương Biện Văn Minh
Ngành nghề chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Nhân ánh Cương

Mã số thuế của Công ty TNHH Nhân ánh Cương?

✓ Trả lời: 4200750896

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Nhân ánh Cương?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Nhân ánh Cương chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Nhân ánh Cương?

✓ Trả lời: 965 Thanh Minh 1, Diên Lạc – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Nhân ánh Cương là ai?

✓ Trả lời: Lương Biện Văn Nhân Lương Biện Văn Minh

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Nhân ánh Cương?

✓ Trả lời: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

[ad_2]