Công Ty TNHH Ngọc Sương Hạ Lao

[ad_1]

Công Ty TNHH Ngọc Sương Hạ Lao

Cong Ty TNHH Ngoc Suong Ha Lao
Mã Số Thuế: 4201525910
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Mũi ông Định, thôn Bình Lập – Xã Cam Lập – Thành phố Cam Ranh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 29-08-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Cam Ranh
Ngày bắt đầu hoạt động: 30-08-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Hòa Lê Xuân Hòa
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Ngọc Sương Hạ Lao

Mã số thuế của Công Ty TNHH Ngọc Sương Hạ Lao?

✓ Trả lời: 4201525910

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Ngọc Sương Hạ Lao?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Ngọc Sương Hạ Lao chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Ngọc Sương Hạ Lao?

✓ Trả lời: Mũi ông Định, thôn Bình Lập – Xã Cam Lập – Thành phố Cam Ranh – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Ngọc Sương Hạ Lao là ai?

✓ Trả lời: Lê Xuân Hòa Lê Xuân Hòa

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Ngọc Sương Hạ Lao?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]