Công Ty TNHH Napoleon Farm

[ad_1]

Công Ty TNHH Napoleon Farm

Cong Ty TNHH Napoleon Farm
Mã Số Thuế: 4201925676
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 72 Hoàng Văn Thụ, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 26-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Lê Văn Dũng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Napoleon Farm

Mã số thuế của Công Ty TNHH Napoleon Farm?

✓ Trả lời: 4201925676

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Napoleon Farm?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Napoleon Farm chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Napoleon Farm?

✓ Trả lời: 72 Hoàng Văn Thụ, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Napoleon Farm là ai?

✓ Trả lời: Lê Văn Dũng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Napoleon Farm?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]