Công ty TNHH Nam Huy Phát

[ad_1]

Công ty TNHH Nam Huy Phát

Cong ty TNHH Nam Huy Phat
Mã Số Thuế: 4200749555
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 2 đường 2/4 – Vĩnh Phước – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 26-04-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-05-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Trần Quang Huy Trần Quang Huy
Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Nam Huy Phát

Mã số thuế của Công ty TNHH Nam Huy Phát?

✓ Trả lời: 4200749555

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Nam Huy Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Nam Huy Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Nam Huy Phát?

✓ Trả lời: 2 đường 2/4 – Vĩnh Phước – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Nam Huy Phát là ai?

✓ Trả lời: Trần Quang Huy Trần Quang Huy

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Nam Huy Phát?

✓ Trả lời: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy

[ad_2]