Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Hbskin Beauty

[ad_1]

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Hbskin Beauty

Tiếng Anh:

HBSKIN BEAUTY COSMETICS COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH My Pham Hbskin Beauty
Mã Số Thuế: 4201949860
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 448 Lương Định Của, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 25-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Thanh Hằng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Hbskin Beauty

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Hbskin Beauty?

✓ Trả lời: 4201949860

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Hbskin Beauty?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Hbskin Beauty chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Hbskin Beauty?

✓ Trả lời: 448 Lương Định Của, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Hbskin Beauty là ai?

✓ Trả lời: Bùi Thị Thanh Hằng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Hbskin Beauty?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]