Công ty TNHH Mỹ Nhật

[ad_1]

Công ty TNHH Mỹ Nhật

Cong ty TNHH My Nhat
Mã Số Thuế: 4200775178
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Tân Ngọc, xã Ninh ích – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 09-10-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thị xã Ninh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-11-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Đặng Đình Nghĩa Đặng Đình Nghĩa
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Mỹ Nhật

Mã số thuế của Công ty TNHH Mỹ Nhật?

✓ Trả lời: 4200775178

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Mỹ Nhật?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Mỹ Nhật chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Mỹ Nhật?

✓ Trả lời: Thôn Tân Ngọc, xã Ninh ích – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Mỹ Nhật là ai?

✓ Trả lời: Đặng Đình Nghĩa Đặng Đình Nghĩa

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Mỹ Nhật?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]