Công Ty TNHH Mỹ Anh (nộp tiền thuê đất)

[ad_1]

Công Ty TNHH Mỹ Anh (nộp tiền thuê đất)

Cong Ty TNHH My Anh (nop tien thue dat)
Mã Số Thuế: 4200522699-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 106A Trịnh Phong – Phường Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-05-2003
Tổng số nhân viên trong công ty: 55
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Anh Huy Nguyễn Lê Anh Huy
Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mỹ Anh (nộp tiền thuê đất)

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mỹ Anh (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: 4200522699-001

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mỹ Anh (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mỹ Anh (nộp tiền thuê đất) chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mỹ Anh (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: 106A Trịnh Phong – Phường Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Mỹ Anh (nộp tiền thuê đất) là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Lê Anh Huy Nguyễn Lê Anh Huy

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mỹ Anh (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: Vận tải đường bộ khác

[ad_2]