Công Ty TNHH Mtv Tổ Chức Biểu Diễn – Sự Kiện H.V.T

[ad_1]

Công Ty TNHH Mtv Tổ Chức Biểu Diễn – Sự Kiện H.V.T

Tiếng Anh:

CôNG TY TNHH MTV Tổ CHứC BIểU DIễN – Sự KIệN H.V.T

Cong Ty TNHH Mtv To Chuc Bieu Dien – Su Kien H.V.T
Mã Số Thuế: 4200751378
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 17/5 Phước Long – Phường Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 20-05-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-05-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Lê Quang Thịnh Lê Quang Thịnh
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mtv Tổ Chức Biểu Diễn – Sự Kiện H.V.T

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mtv Tổ Chức Biểu Diễn – Sự Kiện H.V.T?

✓ Trả lời: 4200751378

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mtv Tổ Chức Biểu Diễn – Sự Kiện H.V.T?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mtv Tổ Chức Biểu Diễn – Sự Kiện H.V.T chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mtv Tổ Chức Biểu Diễn – Sự Kiện H.V.T?

✓ Trả lời: 17/5 Phước Long – Phường Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Mtv Tổ Chức Biểu Diễn – Sự Kiện H.V.T là ai?

✓ Trả lời: Lê Quang Thịnh Lê Quang Thịnh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mtv Tổ Chức Biểu Diễn – Sự Kiện H.V.T?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]