Công Ty TNHH Mtv Tm – Xd Đại Phát

[ad_1]

Công Ty TNHH Mtv Tm – Xd Đại Phát

Cong Ty TNHH Mtv Tm – Xd Dai Phat
Mã Số Thuế: 4201917548
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 7, Cư Thạnh, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 21-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 21-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp luật: Lưu Bửu Sơn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mtv Tm – Xd Đại Phát

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mtv Tm – Xd Đại Phát?

✓ Trả lời: 4201917548

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mtv Tm – Xd Đại Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mtv Tm – Xd Đại Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mtv Tm – Xd Đại Phát?

✓ Trả lời: Tổ 7, Cư Thạnh, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Mtv Tm – Xd Đại Phát là ai?

✓ Trả lời: Lưu Bửu Sơn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mtv Tm – Xd Đại Phát?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]