Công Ty TNHH MTV Tm Dv Song Ngư 79

[ad_1]

Công Ty TNHH MTV Tm Dv Song Ngư 79

Cong Ty TNHH MTV Tm Dv Song Ngu 79
Mã Số Thuế: 4201959259
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 12B Biệt Thự, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 04-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 04-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH MTV Tm Dv Song Ngư 79

Mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Tm Dv Song Ngư 79?

✓ Trả lời: 4201959259

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH MTV Tm Dv Song Ngư 79?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH MTV Tm Dv Song Ngư 79 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH MTV Tm Dv Song Ngư 79?

✓ Trả lời: 12B Biệt Thự, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH MTV Tm Dv Song Ngư 79 là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Thu Hương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH MTV Tm Dv Song Ngư 79?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]