Công Ty TNHH Mtv Quảng Cáo Truyền Thông Và Du Lịch ảnh Việt

[ad_1]

Công Ty TNHH Mtv Quảng Cáo Truyền Thông Và Du Lịch ảnh Việt

Cong Ty TNHH Mtv Quang Cao Truyen Thong Va Du Lich anh Viet
Mã Số Thuế: 4201463069
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 78B Tuệ Tỉnh – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 09-04-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-04-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khoa Luân Nguyễn Khoa Luân
Ngành nghề chính: Điều hành tua du lịch

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mtv Quảng Cáo Truyền Thông Và Du Lịch ảnh Việt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mtv Quảng Cáo Truyền Thông Và Du Lịch ảnh Việt?

✓ Trả lời: 4201463069

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mtv Quảng Cáo Truyền Thông Và Du Lịch ảnh Việt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mtv Quảng Cáo Truyền Thông Và Du Lịch ảnh Việt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mtv Quảng Cáo Truyền Thông Và Du Lịch ảnh Việt?

✓ Trả lời: 78B Tuệ Tỉnh – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Mtv Quảng Cáo Truyền Thông Và Du Lịch ảnh Việt là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Khoa Luân Nguyễn Khoa Luân

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mtv Quảng Cáo Truyền Thông Và Du Lịch ảnh Việt?

✓ Trả lời: Điều hành tua du lịch

[ad_2]