Công Ty TNHH MTV Nhà Sách Nhã Trang

[ad_1]

Công Ty TNHH MTV Nhà Sách Nhã Trang

Cong Ty TNHH MTV Nha Sach Nha Trang
Mã Số Thuế: 4201950552
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 2202 Hùng Vương, Tổ dân phố Lộc Trường, Phường Cam Lộc, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 08-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Trần Thị Xuân Sanh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH MTV Nhà Sách Nhã Trang

Mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Nhà Sách Nhã Trang?

✓ Trả lời: 4201950552

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH MTV Nhà Sách Nhã Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH MTV Nhà Sách Nhã Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH MTV Nhà Sách Nhã Trang?

✓ Trả lời: 2202 Hùng Vương, Tổ dân phố Lộc Trường, Phường Cam Lộc, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH MTV Nhà Sách Nhã Trang là ai?

✓ Trả lời: Trần Thị Xuân Sanh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH MTV Nhà Sách Nhã Trang?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]