Công Ty TNHH Mtv Đình Thịnh

[ad_1]

Công Ty TNHH Mtv Đình Thịnh

Cong Ty TNHH Mtv Dinh Thinh
Mã Số Thuế: 4201489130
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 111 Đường âu Cơ – Thị trấn Tô Hạp – Huyện Khánh Sơn – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 29-05-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Khánh Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-06-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Phạm Đình Thịnh Phạm Đình Thịnh
Ngành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mtv Đình Thịnh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mtv Đình Thịnh?

✓ Trả lời: 4201489130

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mtv Đình Thịnh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mtv Đình Thịnh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mtv Đình Thịnh?

✓ Trả lời: 111 Đường âu Cơ – Thị trấn Tô Hạp – Huyện Khánh Sơn – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Mtv Đình Thịnh là ai?

✓ Trả lời: Phạm Đình Thịnh Phạm Đình Thịnh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mtv Đình Thịnh?

✓ Trả lời: Xây dựng nhà các loại

[ad_2]