Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng – Vận tải Thành Công

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng – Vận tải Thành Công

Cong ty TNHH Mot thanh vien Xay dung – Van tai Thanh Cong
Mã Số Thuế: 4200977294
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 35 đường 2/4, Vĩnh Hòa – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 06-05-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-06-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Phan Văn Xuân Phan Văn Xuân
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng – Vận tải Thành Công

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng – Vận tải Thành Công?

✓ Trả lời: 4200977294

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng – Vận tải Thành Công?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng – Vận tải Thành Công chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng – Vận tải Thành Công?

✓ Trả lời: 35 đường 2/4, Vĩnh Hòa – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng – Vận tải Thành Công là ai?

✓ Trả lời: Phan Văn Xuân Phan Văn Xuân

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng – Vận tải Thành Công?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]