Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Trung Sơn

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Trung Sơn

Tiếng Anh:

CTY TNHH XâY DựNG TM & DV TRUNG SơN

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Xay Dung Thuong Mai Va Dich Vu Trung Son
Mã Số Thuế: 4200726491
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 92B Phùng Hưng – Phường Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 03-03-2011
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 03-01-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 20
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Hồ Thanh Sơn Hồ Thanh Sơn
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Trung Sơn

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Trung Sơn?

✓ Trả lời: 4200726491

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Trung Sơn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Trung Sơn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Trung Sơn?

✓ Trả lời: 92B Phùng Hưng – Phường Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Trung Sơn là ai?

✓ Trả lời: Hồ Thanh Sơn Hồ Thanh Sơn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Trung Sơn?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]