Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thiên Khoa

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thiên Khoa

Cong ty TNHH Mot thanh vien Xay dung Thien Khoa
Mã Số Thuế: 4200731854
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Suối Cau, Khánh Đông – Huyện Khánh Vĩnh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 25-12-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Khánh Vĩnh
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-01-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 30
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết Hoa Nguyễn Thị Tuyết Hoa
Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thiên Khoa

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thiên Khoa?

✓ Trả lời: 4200731854

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thiên Khoa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thiên Khoa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thiên Khoa?

✓ Trả lời: Thôn Suối Cau, Khánh Đông – Huyện Khánh Vĩnh – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thiên Khoa là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Tuyết Hoa Nguyễn Thị Tuyết Hoa

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thiên Khoa?

✓ Trả lời: Vận tải đường bộ khác

[ad_2]