Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Kim ánh

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Kim ánh

Cong ty TNHH Mot thanh vien Xang dau Kim anh
Mã Số Thuế: 4200726886
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Chà Liên, Liên Sang – Huyện Khánh Vĩnh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 15-10-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Khánh Vĩnh
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-01-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 20
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hở Nguyễn Văn Hở
Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Kim ánh

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Kim ánh?

✓ Trả lời: 4200726886

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Kim ánh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Kim ánh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Kim ánh?

✓ Trả lời: Thôn Chà Liên, Liên Sang – Huyện Khánh Vĩnh – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Kim ánh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Hở Nguyễn Văn Hở

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Kim ánh?

✓ Trả lời: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]