Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Môi Trường Xanh

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Môi Trường Xanh

Tiếng Anh:

MTX CO.,LTD

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Tu Van Moi Truong Xanh
Mã Số Thuế: 4200753865
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 52 Nguyễn Chích – Phường Vĩnh Hoà – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 25-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-06-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Trương Hoàng Hữu Trương Hoàng Hữu
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Môi Trường Xanh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Môi Trường Xanh?

✓ Trả lời: 4200753865

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Môi Trường Xanh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Môi Trường Xanh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Môi Trường Xanh?

✓ Trả lời: 52 Nguyễn Chích – Phường Vĩnh Hoà – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Môi Trường Xanh là ai?

✓ Trả lời: Trương Hoàng Hữu Trương Hoàng Hữu

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Môi Trường Xanh?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

[ad_2]