Công ty TNHH một thành viên Trương Đại Lực

[ad_1]

Công ty TNHH một thành viên Trương Đại Lực

Cong ty TNHH mot thanh vien Truong Dai Luc
Mã Số Thuế: 4200681561
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 2/4 Hẻm phát xạ, tổ 22 Tây Bắc, Vĩnh Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 02-03-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-04-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Trương Quí Trương Quí
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH một thành viên Trương Đại Lực

Mã số thuế của Công ty TNHH một thành viên Trương Đại Lực?

✓ Trả lời: 4200681561

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH một thành viên Trương Đại Lực?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH một thành viên Trương Đại Lực chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Trương Đại Lực?

✓ Trả lời: Số 2/4 Hẻm phát xạ, tổ 22 Tây Bắc, Vĩnh Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH một thành viên Trương Đại Lực là ai?

✓ Trả lời: Trương Quí Trương Quí

Ngành nghề chính của Công ty TNHH một thành viên Trương Đại Lực?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

[ad_2]