Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Thanh

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Thanh

Tiếng Anh:

CôNG TY TNHH TIếN THANH

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Tien Thanh
Mã Số Thuế: 4200748103
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 187 Lê Hồng Phong – Phường Phước Hòa – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 19-04-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-05-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 8
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Huỳnh Thanh
Ngành nghề chính: Sản xuất các cấu kiện kim loại

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Thanh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Thanh?

✓ Trả lời: 4200748103

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Thanh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Thanh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Thanh?

✓ Trả lời: 187 Lê Hồng Phong – Phường Phước Hòa – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Thanh là ai?

✓ Trả lời: Huỳnh Thanh Huỳnh Thanh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Thanh?

✓ Trả lời: Sản xuất các cấu kiện kim loại

[ad_2]