Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Phú Hải

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Phú Hải

Cong ty TNHH Mot thanh vien Thuong mai va Dich vu Phu Hai
Mã Số Thuế: 4200776541
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 73 Phù Đổng, Phước Tiến – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 15-10-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-10-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hồ Nguyễn Hữu Hồ
Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Phú Hải

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Phú Hải?

✓ Trả lời: 4200776541

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Phú Hải?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Phú Hải chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Phú Hải?

✓ Trả lời: 73 Phù Đổng, Phước Tiến – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Phú Hải là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hữu Hồ Nguyễn Hữu Hồ

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Phú Hải?

✓ Trả lời: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy

[ad_2]